Клініко-діагностична лабораторія «Медлюкс», Івано-Франківськ

Сobas e 411

Аналізатор Сobas  e 411- повністю автоматизована система для імунохемілюмінісцентного аналізу.
В аналізаторі  Сobas  e411, використовується технологія  електрохемілюмінісценції. Принцип вимірювання також заснований на реакції антиген-антитіло, але в даному випадку не присутній ферментативний компонент, а використовується спеціальні мітки, магніт і електрична напруга. Використання солі рутенію в якості мітки ,а також сучасного методу електрохемілюмінісценції в поєднані зі стрептовідин- біотинової технології забезпечує отримання результатів аналізів з найвищою точністю, специфічністю і відтворюваністю.

Все це дозволяє отримати суттєві переваги для пацієнтів у порівнянні з методикою ІФА, а саме:
•    дуже короткий час виконання аналізу-18 хвилин для більшості тестів, що дозволяє, при необхідності, отримати  результат  буквально в лічені години;
•    широкі межі вимірювання параметрів – діапазон одержуваних значень дуже великий, починаючи від дуже низьких значень, закінчуючи дуже високими. Це дозволяє максимально достовірно ставити діагноз і проводити моніторинг використовуваної терапії;
•    мала кількість зразка для  дослідження – для виконання широкої панелі тестів потрібно зовсім незначна кількість сироватки або плазми. Особливо це важливо в педіатричній практиці;
•    унікальна концепція програмування приладу при завантаженні реагентів – досить тільки завантажити стандартні упаковки “Roche Diagnostics”  з готовими до використання реактивами, калібраторами і контролями, що призводить до автоматичного програмування приладу без помилок;
•    гарантія відсутності перехресного забруднення проб – повністю уникнути перехресного забруднення проб дозволяє застосування одноразових наконечників для дозування зразка в автоматичному режимі;
•    аналізатор cobas  e411 являє собою автоматичну закриту систему. Закрита система означає, що для роботи в ньому можуть бути використані реагенти тільки виробництва  “Roche Diagnostics” Німеччина. Автоматична система працює практично без участі людини, що дозволяє виключити помилки, пов’язані з людським фактором.
Таким чином, використання для діагностики аналізатора Сobas  e411 дає гарантію отримання якісних, достовірних, швидких результатів аналізів кожного пацієнта.

Перелік тестів які виконуються на аналізаторі cobas e 411: